Pieter Verhoeven
Home > Actueel
actueel
25-11-2019
Het onderwijssysteem is failliet!
18-11-2019
Verbinding verbroken?!!?!
06-08-2016
Het ongemak van BRAAFheid
05-04-2016
Meer Meesters: hoe krijgen we dat voor elkaar?
05-04-2016
Eigenaarschap: het leren is van mij!
05-04-2016
Blije Gup
09-10-2014
Pizza Speciaal
30-03-2014
Wat werkt nou echt?
14-03-2014
De cirkel doorbroken, de cirkel rond....
13-03-2013
De wet van de minste weerstand
06-01-2013
Payroller: de passerende en gepasseerde professional in het onderwijs
09-09-2012
Zullen we eens opnieuw beginnen?
18-08-2012
Interim-traject op OBS 't Ravelijn in Ravenstein
07-08-2012
Nieuwe verbindingen

Payroller: de passerende en gepasseerde professional in het onderwijs

6 januari 2013

Voor jonge leerkrachten wordt het steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om een vaste werkplek te vinden op de basisschool. De payroll-constructie heeft ook in het primair onderwijs zijn intrede gedaan. Eindelijk een meer flexibele arbeidsmarkt. Maar wordt ons onderwijs daar beter van?

Basisscholen waren lange tijd bolwerken waar leerkrachten hun loopbaan lang verbleven tot ze met de VUT gingen of letterlijk ziek waren geworden van een verkeerde loopbaankeuze. Uiteraard met uitzondering van die enkele ambitieuze collega die naar buiten of naar boven “doorgroeide”.

Met de komst van de bestuurlijke schaalvergroting zagen we een toenemende beweging van leerkrachten die van school wisselden, zonder dat hun rechtspositie daarbij in gevaar kwam. Dat bleek goed voor de betrokkenen EN voor de scholen (en dus de kinderen).

We krijgen nu te maken met een nieuwe fase van flexibilisering  van arbeid, waarbij medewerkers als passanten worden ingezet. Niet de continuïteit van het onderwijs, maar de loonkosten zijn maatgevend. Veel schoolbesturen hebben te kampen met een krimpend aantal leerlingen en een terugloop van de onderwijsmiddelen. Het gevolg is een (tijdelijk) overschot aan vaste medewerkers. Er worden nauwelijks nieuwe leerkrachten aangenomen en voor de invulling van de vacatures wordt gekozen voor de payroll-constructie, een soort uitzendbureau voor onderwijsprofessionals.  

Nu pretendeert elke school te werken vanuit een eigen onderwijsconcept, gebaseerd op een breed gedragen visie op het leren van kinderen. Scholen leggen dat vast in het schoolplan, een werkdocument voor een periode van 4 jaar. Van de onderwijsprofessionals op de school wordt verwacht dat ze als team hun pedagogisch en didactisch handelen verantwoorden vanuit deze visie.  Daarmee verwachten we nogal wat van de leerkrachten. Kunnen we en mogen we dat ook verwachten van de “payrollers”?

Deze tijdelijke medewerkers zijn in de eerste plaats onzeker over hun werkplek. Ze bouwen geen binding op met de school en al helemaal niet met de werkgever. Ze voelen zich een soort “wegwerpmedewerker” en dan is het niet raar als ze zich er ook naar gaan gedragen.  De school is dan niet een veilige werkplek, maar een plaats waar je moet concurreren en je af moet vragen wat jouw belang is.  En komend jaar kunnen er zo maar weer andere payrollers binnen komen. Waar we graag de school zien als een veilige omgeving voor kinderen, lukt het ons niet meer om een veilige werkplek voor jonge onderwijsmedewerkers te bieden waar ze zich kunnen ontplooien en tot samenwerking komen. Dat zal zeker zijn effect hebben op de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs. Het opbouwen en in stand houden van het noodzakelijke pedagogisch ritme op school is zo onmogelijk.

Om me heen zie ik veel “payrollers” die zeer professioneel zijn en zeer gemotiveerd om goed voor kinderen te zorgen. Het zijn vaak ook de pareltjes in het onderwijs.  Er zijn scholen waar al meer dan een op de drie leerkrachten een tijdelijke of een payroll-aanstelling heeft. We kunnen dan spreken van “passerende” onderwijsmedewerkers. Zij zullen het zelf ervaren als “gepasseerde”  onderwijsprofessional.

 

Copyright © 2018
Pieter Verhoeven

Website door LaatR.IT
Home
Actueel
Profiel
Partners
Referenties
Interim Management
Coaching
Schoolcultuur
Imago-ontwikkeling
Integraal kindcentrum
Contact

Disclaimer
Privacyverklaring
Inloggen