Pieter Verhoeven
Home > Actueel
actueel
25-11-2019
Het onderwijssysteem is failliet!
18-11-2019
Verbinding verbroken?!!?!
06-08-2016
Het ongemak van BRAAFheid
05-04-2016
Meer Meesters: hoe krijgen we dat voor elkaar?
05-04-2016
Eigenaarschap: het leren is van mij!
05-04-2016
Blije Gup
09-10-2014
Pizza Speciaal
30-03-2014
Wat werkt nou echt?
14-03-2014
De cirkel doorbroken, de cirkel rond....
13-03-2013
De wet van de minste weerstand
06-01-2013
Payroller: de passerende en gepasseerde professional in het onderwijs
09-09-2012
Zullen we eens opnieuw beginnen?
18-08-2012
Interim-traject op OBS 't Ravelijn in Ravenstein
07-08-2012
Nieuwe verbindingen

Wat werkt nou echt?

30 maart 2014

Een Arnhemse basisschool mag zich al twee jaar 'excellent' noemen van het ministerie van Onderwijs, maar haar leerlingen doen het op de middelbare school veel slechter dan hun klasgenootjes van andere, niet-excellente scholen.

De pers wist de hand te leggen op een geheime bijlage bij een onderzoek naar de prestaties van Arnhemse leerlingen. Daarin staat dat deze school onder aan de lijst bungelt wanneer wordt gekeken naar hoe vaak leerlingen blijven zitten op de middelbare school.
Opvallenderwijs scoren de leerlingen van Het Mozaïek in de achterstandswijk Immerloo al jaren hoog op de Cito-eindtoets.

 

Voortdurend wordt de discussie gevoerd of het structureel inoefenen van  gewenste opbrengsten wel zo effectief is. Ja, in ieder geval op de korte termijn.  Het zou niet moeten gaan om de “hoogst” mogelijke vervolgschool, maar om een passende leeromgeving waar het kind zijn talenten het best kan ontwikkelen.

 

Aandacht voor ontluikende geletterdheid en gecijferdheid zou moeten leiden tot een verrijking van de leeromgeving van kinderen. Dat is iets anders dan cijfers en letters stelselmatig oefenen met kinderen die daar (nog) niet gevoelig voor zijn. Opbrengstgericht werken is ook niet het oefenen voor de toetsen, maar het voortdurend verbeteren van je onderwijsaanbod door goed naar de trends in de opbrengsten te kijken.

 

Het is goed dat deze discussie voortdurend wordt gevoerd, met een aantal kritische directeuren en  kritische “kleuterleidsters” voorop.  Een discussie waar ook onderwijsontwerpers en ontwikkelaars graag aan mee doen. We kunnen de discussie zuiver houden als we niet het economische of politieke belang voorop stellen, maar de voorbereiding van het kind op een uitdagende en ingewikkelde toekomst in een razendsnel veranderende wereld.

Copyright © 2018
Pieter Verhoeven

Website door LaatR.IT
Home
Actueel
Profiel
Partners
Referenties
Interim Management
Coaching
Schoolcultuur
Imago-ontwikkeling
Integraal kindcentrum
Contact

Disclaimer
Privacyverklaring
Inloggen