Pieter Verhoeven
Home > Actueel
actueel
25-11-2019
Het onderwijssysteem is failliet!
18-11-2019
Verbinding verbroken?!!?!
06-08-2016
Het ongemak van BRAAFheid
05-04-2016
Meer Meesters: hoe krijgen we dat voor elkaar?
05-04-2016
Eigenaarschap: het leren is van mij!
05-04-2016
Blije Gup
09-10-2014
Pizza Speciaal
30-03-2014
Wat werkt nou echt?
14-03-2014
De cirkel doorbroken, de cirkel rond....
13-03-2013
De wet van de minste weerstand
06-01-2013
Payroller: de passerende en gepasseerde professional in het onderwijs
09-09-2012
Zullen we eens opnieuw beginnen?
18-08-2012
Interim-traject op OBS 't Ravelijn in Ravenstein
07-08-2012
Nieuwe verbindingen

Pizza Speciaal

9 oktober 2014

Een Samenwerkingsverband in de buurt van Rotterdam had al veel werk verzet met het inrichten van een goede basisondersteuning op de scholen. Veel aandacht was ook uitgegaan naar extra ondersteuning en het vormgeven van passende onderwijsarrangementen. De discussie ging nog vaak nog over de onderwijsplek: het regulier, het speciaal, het cluster. Zo ontstond er een discussie over de toekomst van het S(B)O in het Samenwerkingsverband en een passende bekostiging van het SBO.

Van de betrokken schoolbesturen in het Samenwerkingsverband kreeg ik de vraag om een onderzoek toe doen naar de verschillen in visie en bekostiging. Maar ze wilden meer. Het onderzoek zou moeten leiden tot een dialoog over de toekomstige inrichting van de zorgstructuur. Het onderzoek zou ook moeten leiden, mede vanuit een creatief door te lopen proces, tot een mogelijk nieuwe visie, tot innovatieve mogelijkheden voor bijvoorbeeld samenwerking en hieraan gekoppeld een passende bekostiging. Tenslotte zou het onderzoek een positieve betekenis moeten hebben  voor de ondersteuningsmogelijkheden aan leerlingen op alle onderwijsinstellingen. Ga er maar aan staan!!!

Wat ik niet wilde was een keurig rapport opleveren dat niet verder komt dan de bestuurstafel en vervolgens in de la belandt. Wat ik ook niet wilde is een theoretisch verhaal dat opgebouwd is met rekenmodellen , statistieken en praktijkvoorbeelden van buitenaf. Hooguit een beperkte benchmark. Maar wat dan wel?

Ik besloot om te beginnen met een reeks interviews en panelgesprekken met mensen van binnen de organisatie zelf: directeuren van basisscholen en speciale scholen, stafmedewerkers van het Samenwerkingsverband, bestuurders. Visies en kennis ophalen bij de mensen die het onderwijs maken. Ik besloot om een maatje mee te nemen naar de panelgesprekken: iemand die in staat is om steeds buiten de kaders te denken en onverwachte vragen te stellen. Deze interviewronde leverde niet alleen veel inzichten en kennis op, de vraagstelling bracht meteen ook een dialoog tot stand.

Vervolgens hebben we de input gestructureerd en ingedikt en in een tweede ronde voorgelegd aan de geledingen. Zo kregen de directeuren de opvattingen van de bestuurders voorgeschoteld en konden de S(B)O-directeuren aan de slag met de input van hun collega-directeuren van het reguliere basisonderwijs. Nu hebben we het allemaal heel druk in het onderwijs, dus het is niet eenvoudig om mensen weer  voor een volgende ronde bijeen te krijgen. Maar eten moeten we allemaal. Zo ontstond het idee voor werklunches met bestuurder en S(B)O-directeuren en een pizza-avond voor basisschooldirecteuren.

Daarmee is er een dialoog op gang gekomen die nog lang niet is afgerond, maar waar in ieder geval het eigenaarschap ligt bij de mensen in de organisatie zelf. Het was niet nodig om er veel van buiten af aan toe te voegen. Het was er al in de hoofden van de mensen. Het was slechts nodig om de deuren op te zetten en het te laten stromen. De oplossingen liggen meestal al in de organisatie zelf!

Copyright © 2018
Pieter Verhoeven

Website door LaatR.IT
Home
Actueel
Profiel
Partners
Referenties
Interim Management
Coaching
Schoolcultuur
Imago-ontwikkeling
Integraal kindcentrum
Contact

Disclaimer
Privacyverklaring
Inloggen