Pieter Verhoeven
Home > Actueel
actueel
25-11-2019
Het onderwijssysteem is failliet!
18-11-2019
Verbinding verbroken?!!?!
06-08-2016
Het ongemak van BRAAFheid
05-04-2016
Meer Meesters: hoe krijgen we dat voor elkaar?
05-04-2016
Eigenaarschap: het leren is van mij!
05-04-2016
Blije Gup
09-10-2014
Pizza Speciaal
30-03-2014
Wat werkt nou echt?
14-03-2014
De cirkel doorbroken, de cirkel rond....
13-03-2013
De wet van de minste weerstand
06-01-2013
Payroller: de passerende en gepasseerde professional in het onderwijs
09-09-2012
Zullen we eens opnieuw beginnen?
18-08-2012
Interim-traject op OBS 't Ravelijn in Ravenstein
07-08-2012
Nieuwe verbindingen

Het onderwijssysteem is failliet!

25 november 2019

Een schreeuwend lerarentekort, een scheve verhouding tussen mannen en vrouwen in het onderwijs, het aanzien van het beroep dat al jaren achteruit holt. Het onderwijs als het duizend-dingen-doekje dat naast kwalitatief goed onderwijs ook verantwoordelijk wordt gehouden om tal van maatschappelijke vraagstukken en problemen in het onderwijsprogramma mee te nemen. Met als resultaat dat de overgebleven supergemotiveerde leerkrachten letterlijk opgebrand raken. Hoe hebben we het toch zover laten komen!

We hebben dit met z’n allen aan zien komen, maar we hebben het niet kunnen of willen keren. De overheid, de politiek en de onderwijsbestuurders hebben daarvoor niet de verantwoordelijkheid genomen. De professionals op de werkvloer hebben enerzijds onvoldoende mee mogen denken maar tegelijkertijd hebben ze er zelf aan meegewerkt om een achterhaald onderwijssysteem in stand te houden. Een systeem dat nota bene stamt uit het industriële tijdperk en dat al decennia lang failliet is. In de afgelopen 15 jaar zijn er wel momenten geweest dat het er op leek dat het onderwijssysteem ging kantelen.

Dat was met name het geval als er al even een lerarentekort dreigde te ontstaan. Zo rond de eeuwwisseling trok Hans van Aalst (KPC-groep / onderwijs-visionair) door Nederland om aan directeuren en leerkrachten uit te leggen dat we ons onderwijs anders moesten gaan organiseren om onze kinderen beter te kunnen bedienen EN om onderwijswerkers een perspectief te bieden. Er kwamen TOM-projecten (Teamwerk op Maat) om het klassikale onderwijs om te vormen. Zelf ben ik als toenmalig onderwijsbestuurder een opleidingstraject “leraarondersteuners” gestart, samen met de Fontys Hogeschool. Daarmee gaven we een impuls aan de differentiatie van functies in het onderwijs. We hadden daarbij een beeld voor ogen dat een breed team van leraren, vakdocenten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en specialisten gezamenlijk zorgden voor een breed onderwijsaanbod.

Maar steeds als het lerarentekort weer even minder nijpend was, bijvoorbeeld toen iedereen wat langer door moest werken i.v.m. het ophogen van de pensioenleeftijd, greep het onderwijsveld weer massaal terug op het oude klassikale systeem: elke klas zijn eigen leerkracht. En daarmee zijn we er allemaal debet aan dat we nu dik in de ellende zitten: overheid, politiek, onderwijsbestuurders en onderwijsprofessionals. Blijkbaar waren de problemen nog niet groot genoeg om massaal te beseffen dat het onderwijssysteem failliet is. Nu wordt er gestaakt, kinderen worden naar huis gestuurd, klassen worden samengevoegd, een vierdaagse schoolweek, leerkrachten die strijdbaar zijn, maar ook wanhopig.

En denken we nu het probleem op te kunnen lossen door hogere salarissen? Door zij-instromers in een spoedcursus klaar te stomen voor de functie van leerkracht? Door de UWV-kaartenbakken uit te pluizen naar leerkrachten die er eerder al de brui aan gaven of die het vak niet goed verstonden? En houden we dan het klassikale systeem weer langer in stand? Ik dacht het niet!

Onderwijsminister Arie Slob zit te wachten op plannen vanuit het veld om het lerarentekort het hoofd te bieden. Ik mag hopen dat die plannen niet voorzien in het binnenhalen van een nieuwe colonne leerkrachten die de openstaande plekken invullen als groepsleerkrachten met een eigen klasje. Dan komen zowel de nieuwe onderwijsprofessionals als de kinderen in de toekomst bedrogen uit. Ik mag hopen dat de plannen er in voorzien dat er een breed scala aan andere onderwijsprofessionals worden geworven die samen (leerkrachten, specialisten, onderwijsondersteuners, vakdocenten, onderwijsassistenten) vorm geven aan het onderwijs van morgen. In passende en eigentijdse onderwijsvormen. Met aandacht voor taal, reken en lezen, voor het oplossingsgericht en creatief leren denken, maar vooral er op gericht om het leven te leren. Niet als een radertje in een economisch systeem, maar als een uniek mens met specifieke talenten , met hoofd, hart en handen!

Copyright © 2018
Pieter Verhoeven

Website door LaatR.IT
Home
Actueel
Profiel
Partners
Referenties
Interim Management
Coaching
Schoolcultuur
Imago-ontwikkeling
Integraal kindcentrum
Contact

Disclaimer
Privacyverklaring
Inloggen